Kvalifikacija

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekspertas Kęstutis Berteška

 

 

 

 

 

Ekspertas Kazimieras Vėbra

 

 

 

Ekspertas Jonas Vengraitis

 

 

Ekspertas Pranas Neverauskas


 

Ekspertas Vilius Jonas Paipalas

 

 

Ekspertas Vytautas Varškevičius

 

 

Ekspertas Motiejus Algirdas Valiūnas

 

Atestato galiojimas pratęstas iki 2012 balandžio 8 d.